Aanbiedingen

Kijk regelmatig op deze pagina voor één van onze vele aanbiedingen! Anbiedingen gelden niet voor de klantenkaart -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  STEMPELKAART Bij elke besteding van € 25,00 euro voor inkoop produkten of ondergaan van gelaatsbehandeling, ontvang 1 een stempel. (buiten de aanbiedingen) Bij een volle kaart (5 stempels): gratis besteding aan produkten voor van € 20,00 euro.